Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsgrupper


 Tävlingsgrupper på ridskolan

Ridskolan erbjuder lektionsgrupper på fyra nivåer för de elever som har ambitioner att utvecklas som tävlingsryttare:

Miniförberedande är ett extra ridtillfälle i veckan där eleverna tränar mer på markarbete och hoppning. Att rida i miniförberedande tävlingsgrupp förutsätter att eleven också rider kvar i sin ordinarie timmesgrupp. Detta är steget innan eleverna går upp i "riktig" tävlingsgrupp.

Tävlingsgrupperna vänder sig alltså till elever med mycket stort häst- och ridintresse och med ambitioner att aktivt tävla i hoppning och/eller dressyr.Rideleverna inom tävlingsgrupperna rider två gånger i veckan. Under en lektion i veckan arbetar eleverna med dressyr och vid det andra tillfället tränar de hoppning.

Plats i dom tre tävlingsgrupperna avser båda ridtillfällena.

Ladda ned kontrakt  för tävlingsgruppsdeltagare (ej miniförberedande)

Syftet med tävlingsgrupperna

Syftet med tävlingsgrupperna är dels att ge eleverna möjlighet att tävla på externa tävlingar utan att själva äga en egen häst eller ponny. Dels att ge eleverna en sådan kunskap i hästhållning och ridning att han eller hon har förutsättningar att så småningom köpa egen häst.

Vilka förväntningar kan eleverna ha på ridskolan när de är med i tävlingsgrupperna?

En elev som deltar i en tävlingsgrupp erbjuds följande:

 • En formulerad målsättning för den enskilda eleven och för tävlingsgruppen
 • En gedigen utbildning i hästhållning och ridning med inriktning mot ridsportens tävlingsdiscipliner
 • Möjlighet att tävla ridskolans ponny/häst på intern tävlingsverksamhet
 • Möjlighet att hyra och tävla ridskolans ponny/häst på extern tävlingsverksamhet (ej förberedande tävlingsgrupp)
 • Möjlighet att förbereda sig själv och sin familj att ha egen häst
 • Gemenskap och glädje tillsammans med andra ambitiösa ridelever

Ridläraren avgör när en elev är mogen att åka på en extern tävling med ridskolans hästar.

Vilka krav ställer ridskolan på rideleverna inom tävlingsgrupperna?

Det är endast de mest rutinerade och ambitiösa eleverna som ges möjlighet till en plats i tävlingsgrupp.

Oftast erbjuds eleven en plats i den förberedande tävlingsgruppen innan han eller hon fåren plats i tävlingsgruppen.

Det är ridläraren som avgör när en elev är mogen att flytta till den förberedande tävlingsgruppen eller till tävlingsgruppen. Avgörande sker naturligtvis tillsammans med eleven och föräldrar.

Följande krav ställer ridskolan på tävlingsryttarna:

 • Eleven ska vara skötare på en ponny eller häst på ridskolan (undantag är elever med egen häst)
 • Eleven ska vara ett föredöme för andra och vara en god kamrat
 • Eleven ska aktivt delta i undervisningen (frånvaro med giltigt skäl accepteras)
 • Eleven ska delta aktivt på kurser och intern tävlingsverksamhet
 • Elev med förälder ska delta på ”Grönt Kort” kurs (ett slags körkort för att kunna delta i extern tävlingsverksamhet)
 • Eleven ska ha en förälder eller annan närstående som stöttar ryttaren vid tävlingar (transportera hästen med egen bil till tävlingsplatsen, hjälpa till på tävlingsplatsen som hästskötare och coach mm)
 • Elev och målsman ska aktivt delta som funktionärer på den interna tävlingsverksamheten (se särskilt funktionärsschema)

Med andra ord förväntar vi oss ett stort engagemang från både eleven och föräldrarna!

När eleven deltar i extern tävlingsverksamhet bekostas detta av eleven själv. Eleven måste ha ”grönt kort” och ryttarlicens. Kostnader för bensin och hyra av ponny/häst samt transport tillkommer. Denna kostnad är dock mycket liten i jämförelse med vad det kostar att ha en egen häst.

Uppsägning av ridplats sker endast terminsvis. Aktuell prislista gäller, betalas utan anmodan enligt gällande betalningsregler.

Om en elev uteblir från lektionerna eller inte fullföljer ovanstående åtaganden kan ridläraren flytta eleven till annan ridgrupp utanför tävlingsverksamheten. Tävlingsgrupperna vänder sig till de mest ambitiösa ryttarna inom ridskolan.

Vi hälsar dig varmt välkommen till ridskolan tävlingsverksamhet!

// Ridlärarna Nyby Torshälla Ridklubb
 

Uppdaterad: 19 MAR 2019 15:42

prova2

 

 

socialmedia2   socialmedia

 

 

Postadress:
Nyby-Torshälla RK - Ridsport
Folkestavägen 2
64431 Torshälla

Kontakt:
Tel: 016358960
E-post: This is a mailto link