Hoppa till sidans innehåll

NTRKs kommunikationspolicy


NTRKs organisation och kommunikation

Det är medlemmarna som är NTRK och alla medlemmar bär på ansvaret att kommunicera i enlighet med NTRKs kommunikationspolicy i syfte att vara framgångsrika förebilder inom ridsporten.
Varje år i februari har ridklubben sitt årsmöte och då har medlemmarna möjlighet att påverka samt utse en styrelse som ansvarar för föreningens verksamhet under året. 

För att på bästa sätt förvalta och utveckla vår förening är NTRKs verksamhet organiserad enligt nedanstående bild. Den speglar även var man kan söka information om respektive område.

 

NTRKs kommunikationspolicy

NTRK ska genom en aktiv och professionell kommunikation stärka sin profil som en framgångsrik
förebild inom ridsporten. Föreningens värderingar ska genomsyra vår kommunikation som ska vara snabb, öppen, lyhörd, tydlig och tillförlitlig. Kommunikationen ska vara anpassad till mottagaren och via rätt kanaler presenteras på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt samt möjliggöra återkoppling, skapa dialog. Det betyder att vi måste ta ansvar för både vad och hur vi kommunicerar såväl internt som externt.

Viktiga frågor hanteras av styrelseordförande och ridskolechef. Dessa arbetar för att föreningen ska ha en fungerande dialog och ett öppet klimat, där rätt information ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Viktiga händelser behandlas i möjligaste mån i styrelsen innan de presenteras externt.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi alla är ambassadörer för föreningen, såväl ideella som anställda. Styrelse och personal ansvarar även för att söka och förmedla information inom respektive ansvarsområde.  Medlemmar som är osäkra på vart i organisationen de ska vända sig kan inleda med att kontakta NTRKs kontor.

 

Kommunikation och förhållningssätt

Inom NTRK förhåller vi oss på följande sätt gentemot varandra:

• Vi är framgångsrika förebilder inom ridsporten
• Vi hälsar på varandra
• Vi talar med varandra – inte om varandra
• Vi tar reda på fakta och sprider inte rykten

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:08 Skribent: Maria Thun

prova2

socialmedia2   socialmedia

 

 

sponsor

Arbmiljöutbildning_grund_2022.png

Postadress:
Nyby-Torshälla RK - Ridsport
Folkestavägen 2
64431 Torshälla

Kontakt:
Tel: 016358960
E-post: This is a mailto link