Ridklubben


Vad skiljer ridklubben från ridskolan?

Det är medlemmarna som är Nyby Torshälla Ridklubb. Tillsammans skapar vi med vårt engagemang och intresse en framgångsrik ridklubb. Klubben har ingen betald personal utan alla ställer upp ideellt efter bäst förmåga.  

Även om Ridskolan utgör den största delen av verksamheten pågår en hel del arbeten inom klubbens olika kommittéer, såsom trivselkommittén som driver Café Spiltan, tävlingskommittén som anordnar externa tävlingar och samlar lagen, sponsorkommittén som arbetar med  sponsoring och marknadsföring m m.

På årsmötet kan alla medlemmar få vara med och bestämma om klubbens aktiviteter. Här utser man även en styrelse som ansvarar för föreningens verksamhet under året.

Stallvärdar, skötare och lärlingar faller under ridklubbens verksamhetsområde. Det är ideella insatser som hjälper till att skapa trivsel och trygghet i stallet och runt lektionstid.

Vår förening behöver ideella krafter och som medlem är du och din familj alltid välkommen att hjälpa till! Vi välkomnar alltid den som vill vara med och ge lite av sin tid, efter sin egen förmåga.

Varmt välkommen!