Mellanrum

Regler

För alla som befinner sig på vår anläggning gäller alltid de regler, rekomendationer och riktlinjer som står i vår hästhållningspolicy.

Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum och att göra hanteringen av hästen så säkert som möjligt för häst och människa. 

Hästat är flyktdjur som snabbt reagerar om de t.ex. blir rädda. Att ha fasta rutiner i hur vi hanterar hästarna gör att vi får hästar som känner sig trygga i hantering och ridning och vi kan till viss del undvika situationer som skulle kunna leda till en olycka.

Hästarna på ridskolan hanteras av många olika personer varav en del har väldigt lite hästkunskap. När man är ovan i hanteringen av hästen kan det vara svårt att förutse hästarnas reaktioner i olika situationer. Det är därför väldigt viktigt att alla som vistas på anläggningen hanterar hästarna enligt våra regler och riktlinjer för att vi ska få en så trygg och säker miljö som möjligt för både elever och hästar.

 

Hästhållningspolicy

Att ha skyddsutrustning är viktigt vid ridning och även vid hantering av hästarna och vi har tagit fram regler och rekomendationer för när och hur dessa ska användas.

Ridhjälm

  • Hjälm ska bäras vid all ridning, longering eller tömkörning av häst/ponny.
  • Barn t.o.m. 12 år ska bära hjälm vid all hästhantering även i stallet.
  • Barn och unga upp till 16 år ska bära hjälm då de är ledare av häst vid ridning.
  • NTRK tillhandahåller hjälmar till alla som inte har en egen, men kan inte garantera att hjälmen är i samma skick som en oanvänd hjälm.

 Säkerhetsväst

  • NTRK rekommenderar säkerhetsväst för alla elever vid hoppning och uteritt.
  • För barn och unga t.o.m. 18 år är säkerhetsväst obligatoriskt vid hoppning och uteritt.
  • För barn och unga t.o.m. förberedande tävlingsgrupp är säkerhetsväst obligatorisk vid all ridning.
  • För barn t.o.m. 12 år ska säkerhetsväst användas vid all hästhantering även i stallet.
  • NTRK tillhandahåller säkerhetsvästar till alla som inte har en egen, men kan inte garantera att västen är i samma skick som en oanvänd väst.

Vi rekommenderar våra elever att så snart som möjligt skaffar egen säkerhetsutrustning då egen tillpassad väst och hjälm är att föredra.