Mellanrum

Lektionsinformation

Lektionstid

Lektionstiden startar från och med att eleverna kommer in i ridhuset/manegen. Den pågår fram till att eleverna ställer upp på medellinjen och sitter av. Det innebär att upp- och avsittning ingår i lektionstiden. Likaså ingår korrigering av stiglädrens längd, åtdragning av sadelgjorden och ev. avtagning av elevernas jackor. Dessa aktiviteter tar olika lång tid beroende på ryttarnas van och rutin och huruvida det finns vuxna som hjälper de mindre barnen.


        

Utrustningskontroll

Vid varje lektion gör instruktören en s.k. utrustningskontroll. Det innebär att ridläraren kontrollerar att sadeln och tränset sitter korrekt på hästen. Orsaken till att ridläraren gör denna kontroll är att förebygga skador hos häst och ryttare.

Tänk vad en lös sadelgjord eller felaktigt spänd nosgrimma kan innebära…..

Om sadelgjorden inte är spänd kan sadeln glida på sned med ryttaren på. Risken är då att hästen får panik och skenar.


Är nosgrimman felaktigt spänd kan bettet inte inverka korrekt på hästen. Följden kan vara att ryttaren får svårigheter att stanna och styra.


Är hästen felaktigt sadlad (sadeln ligger för långt fram eller bak) kan den få skavsår. Dessa sår tar lång tid att läka.


Utrustningskontrollen går snabbt och smidigt om samtliga elever sadlar och tränsar korrekt och att de själva eller med hjälp av någon annan korrigerar stiglädrens längd och spänner sadelgjorden. Tänk på att de mindre barnen även behöver hjälp vid uppsittningen.

 

Försenade lektioner

Det händer ibland att lektionen startar senare än planerat. Detta kan bero på flera olika saker. Detta i sin tur innebär att samtliga lektionsstarter flyttas framåt under dagen. Hör med din stallvärdinna hur lektionerna ligger till tidsmässigt.

Alla i ridhuset är levande varelser – såväl elever, hästar, instruktörer som publik!