Stallvärdar och assistenter

Vad skulle vi göra utan våra stallvärdar?

Ridskolans stallvärdar stöttar lektionsryttarna vid iordningsställande av hästar och ponnyer inför och efter lektion. Det är stallvärdarna tillsammans med assistenterna som har hand om samlingen inför ridlektionen och de informerar samtidigt om vad som är på gång i NTRK.

Våra stallvärdar och assistenter är otroligt värdefulla och de är goda förebilder för ridklubbens yngre ryttare.

Har ni frågor angående stallvärd/assistenter kontakta Elli elli@ntrk.org

Lärlingar och skötare

På NTRKs ridskola har du möjlighet att vara skötare eller lärling till våra ridskolehästar. Alla hästar mår bättre om det finns någon som tar hand om dem lite extra. För att bli skötare och lärling behöver man gå en kurs som ridskolan anordnar för att lära sig de olika momenten som en lärling/skötare gör. 

Att vara lärling innebär att man varje vecka ska vara i stallet och sköta om sin häst  minst 1 dag/vecka. 

Att vara skötare innebär att man varje vecka ska vara i stallet och ta hand om sin häst minst 3 dagar/vecka. Som skötare ska man även hjälpa till att leda hästar på lektionerna, samt vara ett extra stöd för lärlingarna.

Andra uppgifter för lärlingar/skötarna är:

• Göra rent i vattenkoppen+ krubban
• Smörja sadel och träns + ev. annan utrusning som hästen har eller göra rent skydd
• Ta bort spindelnät och sopa väggar, göra rent väggarna med vatten.  
• Rykta, borsta, kratsa hovarna
• Visitera hästen (meddela personalen om hästen har sår, skav eller tappsko)

Innan du blir skötare ska du vara lärling i minst tre månader. Därefter går man en skötarkurs och avlägger ett skötarprov. 

Om man är intresserad av att bli lärling, kontakta Elli elli@ntrk.org