Elli Moback

Diplomerad ridlärare SRL 2 https://www.ridsport.se/globalassets/466212d66c774dfcb07e0f1168a953b4/kompetensbeskrivning_svensk-ridlarare-ii---srl-ii.pdf


Tävlingsmeriter:  Lätta klasser hoppning och dressyr