Mellanrum

Ridabonnemang och Prislista

Höstterminen innehåller 21 veckor, vårterminen innehåller 25 veckor. 

Medlemsavgift betalas av samtliga medlemmar och betalas/kalenderår

Junior 380 kr   Senior 480 kr 

Information om våra ridabonnemang och priser.

      

Ridskolans ridplatser är i form av ridabonnemang. Man kan välja på att betala terminsbetalning eller flexbetalning. Vid val av terminsbetalning sker betalningen 2 gånger/termin. Uppsägningen av abonnemanget sker terminsvis.

Vid val av flexpris sker betalningen 5 gånger/termin och uppsägningstiden av abonnemanget är en månad. 

Du erhåller 10 % rabatt på din andra ridgång i veckan, gäller även för familjer där fler familjemedlemmar rider, endast ordinarie ridgrupper, dvs nybörjargrupper, 45 minuters grupper och 60 minuters grupper. Rabatten gäller för den billigaste ridavgiften. 

 
Lektion & ridtid

    

Betalningsrutiner för våra ridabonnemang

• All ridning betalas i förskott via faktura som skickas ut via mejl. 
• Vid varje påminnelse, om utebliven betalning, tillkommer en avgift på 50 kr. Gäller även lovaktiviteter, extra träningar m.m..
• Inbetalas inte ridavgiften efter tredje påminnelsen mister eleven sin ridplats.
• Medlemskap i Nyby Torshälla Ridklubb är obligatoriskt.
• Uppsägning ska ske skriftligt gärna på mail.


Terminsbetalning innebär att:
Hela terminens ridavgift faktureras på en och samma faktura, delad på två delbetalningar med två olika förfallodatum. Förfallodatum, se aktuell prislista.
Vid långvarig sjukdom med läkarintyg tillämpas återbetalning.
Ingen återbetalning av terminsavgift sker om eleven väljer att sluta mitt under terminen.
Det går ej att ändra från terminsbetalning till månadsbetalning mitt under terminen.
 Höstterminen innehåller 21 veckor där hela summan delas upp på två betalningstillfällen 31/7 och 30/9.
Vårterminen innehåller 25 veckor där hela summan delas upp på två betalningstillfällen 31/12 och 28/2.


Flexibilitetspris innebär att:
Hela terminens ridavgift faktureras på en och samma faktura, delad på fem delbetalningar med fem olika förfallodatum. Förfallodatum, se aktuell prislista.
Vid långvarig sjukdom med läkarintyg tillämpas återbetalning.
En månads uppsägningstid dvs en kalendermånad (skriftligt el. per mejl) med full betalning.
Höstterminen innehåller 21 veckor där hela summan delas upp på fem betalningstillfällen. 31/7, 31/8, 30/9, 31/10, 30/11 Vårterminen innehåller 25 veckor där hela summan delas upp på fem betalningstillfällen, 31/12, 31/1, 28/2, 30/3, 31/4


Tävlingsgrupper:

Alla tävlingsgrupper betalar med fem betalningstillfällen, men har terminsvis uppsägning.Vid användande av privathäst minst en gång/vecka i tävlingsgrupp dras 116 kr av/vecka. Regleras i slutet av terminen.

Prislista hösten 2024

  Prislista ht-24 (pdf.io)  

  IMG_6329