Tävlingsgrupper på NTRK

  utbildningstrappagrupper  

Vi erbjuder möjligheten att på ridskolehäst tävla externt.

Detta gör vi genom att stegvis förbereda våra elever på uppgifen. Då rider våra elever 2 dagar i veckan. Ett dressyrpass och ett hoppass.


Vi har en utbildningstrappa för detta och erbjuder då:


- Miniförberedande tävlingsgrupp

- Förberedande tävlingsgrupp

- Tävlingsgrupp 2

- Tävlingsgrupp 1


Är du intresserad av att rida i någon av våra tävlingsgrupper så prata med din ridlärare eller maila ditt intresse till info@ntrk.org


Miniförberedande tävlingsgrupp

Du rider kvar i din ordinare timmes grupp och rider även i den miniförberedande hoppgruppen. Du är en förebild för NTRK och förbereds för  att börja i förberedande tävlingsgrupp.


Mer info miniförberedande, läs här.

Förberedande tävlingsgrupp

Du rider då i förberendande tävlingsgrupp. Ett dressyrpass och ett hoppass i veckan. Du är en förebild för NTRK och förbereds för uppgiften att börja i en tävlingsgrupp.

Du har även funktionärsuppdrag på våra interna och externa tävlingar för att få utbildning och ökad kunskap i hur en tävling går till.


Mer info förberedande, läs här.

Tävlingsgrupp 1 och 2

Du rider i tävlinggrupp ett dressyrpass och ett hoppass i veckan. Du är en förebild för NTRK och möjligheten att tävla externt finns.

Du har även funktionärsuppdrag på våra interna och externa tävlingar för att få utbildning och ökad kunskap i hur en tävling går till.


Mer info tävlingsgrupp 2, läs här.


Mer info tävlingsgrupp 1, läs här.