Lovaktiviteter

                                            Prova på dag 16 juni -24    

                             Prova på dag 10 aug -24  

                           

  


              IGÅNGSÄTTNINGSLÄGER  

                         HAPPY HOUR SUMMERVIBE   

                              2DAGARS HOPPLÄGER      

         DRESSYRTRÄNING           

  VUXEN BARN RIDNING  

  VUXEN BARN UTERITT  

          minihoppläger rätt datum (pdf.io)  

      Ridläger 2024-1         Ridläger 2024-0   Ridläger 2024-2  

        

          MARKARBETE HOPPNING FÖR SENIORERÄ