NYBY TORSHÄLLA RIDKLUBBS KUNSKAPSSTEGE


Här hittar du Nyby Torshälla Ridklubbs nya kunskapsstege! En nivå för varje ridgruppsnivå.

Detta är en teoretisk kunskapsstege för att utöka de teoretiska delarna kring häst och stallskötsel. En bra checklista för att se om den teoretiska delen följer det ridpraktiska.  

 

Att vara elev på ridskola innebär inte bara den praktiska ridläran utan även läran om hästen och dess beteende. Ridskolan bör ses som ett kunskapscentrum. Det är ridskolechef tillsammans med stallchef och ridlärare som har tagit fram kunskapsstegen för ridskolan – ett bra verktyg för att likrikta kunskapsnivå och se när och om ridläraren tycker att en elev är mogen att byta ridgrupp. 

 

Se kunskapsstegen här nedan eller se stegen på anslagstavlan i stallet!  

 


KUNSKAPSSTEGEN (pdf.io)  

    


30 min grupp baskunskap

  NY KUNSKAPSSTEGE NY-0  

45 min grupp enkel baskunskap+

  NY KUNSKAPSSTEGE NY-1  

60 min grupp baskunskaper

  NY KUNSKAPSSTEGE NY-2  

Förberedande Tävlingsgrupp
Goda baskunskaper

  NY KUNSKAPSSTEGE NY-3  

Tävlingsgrupp
Utökade baskunskaper + Grundläggande Tävlingskunskap

  NY KUNSKAPSSTEGE NY-4