Mellanrum

Sponsorer

Nyby Torshälla Ridklubb vision är att vara en framgångsrik förebild som ridklubb. Detta når vi genom vår verksamhetsidé där kvalitet, samarbete, högt säkerhetstänk och framåtanda går som en röd tråd genom hela vår verksamhet.


En viktig, och nödvändig förutsättning, för att kunna bedriva vår verksamhet är stödet från våra sponsorer. Våra samarbeten ska främja föreningsverksamheten. Vår strävan är att ha ett långsiktigt samarbete med våra sponsorer.


Det är lätt att sponsra Nyby Torshälla Ridklubb.

Kontakta kontoret via telefon: 016-35 89 60 eller e-post info@ntrk.org om du är intresserad av något av våra framtagna sponsorpaket så får du information om hur du går vidare.

För att se våra nuvarande sponsorer skrolla neråt.

Sponsorerbjudanden

Nedan presenteras några av Nyby Torshälla Ridklubbs sponsorerbjudanden. Vi hoppas du kan hitta ett samarbetsområde där ditt företag kan stötta våra barn och ungdomar att utvecklas inom ridsporten. 

 

Det finns fler områden för samarbete — kontakta oss för vidare diskussion!

Sponsorpaket

Hästpaketet (namnge en av ridskolans hästar) (kostnad från 15000kr/år):

 • Namnge en av ridskolans hästar under årets gång.
 • Namngivningscermoni vid ett av ridskolans evenemang 
 • Logga på hästens schabrak (ger exponering vid all lektionsverksamhet)
 • Logga och företagsnamn på hästens namnplats i stallet samt på hemsidan
 • Stor skyltplats i ridhuset (längd: 5m)
 • Synliga i Café Spiltan med bordsreklam och/eller eget reklammaterial 
 • Exponering på föreningens sociala medier (Instagram, Facebook)
 • Er logotyp med länk till er hemsida på ntrk.org
   

Stora anläggningspaketet (kostnad 7500kr/år)

 • Stor skyltplats i ridhuset (längd: 5m)
 • Synliga i Café Spiltan med bordsreklam och/eller eget reklammaterial
 •  Exponering på föreningens sociala medier (Instagram, Facebook)
 • Er logotyp med länk till er hemsida på ntrk.org
   

Lilla anläggningspaketet (kostnad 3000kr/år)

 • Mindre skyltplats i ridhuset (längd: 2.5m)
 • Exponering på föreningens sociala medier (Instagram, Facebook)
 • Er logotyp med länk till er hemsida på ntrk.org
   


Sponsorpaket

Intern klubbtävlingssponsor (kostnad 1000kr/tävling)

 • Exklusiv exponering inför samt under en intern klubbtävling
 • Exponering på föreningens sociala medier (Instagram, Facebook, LinkedIn)
   

Klass sponsor (4000kr/klass)

 • Under en klass på någon av våra externa tävlingar så är ni sponsor
 • Företagets logga broderas på ett täcke som vinnande ekipage i klassen mottar
 • Speciell speakertext som förmedlas under dagen/klassen
 • Exponering på föreningens sociala medier (Instagram, Facebook)
 • Er logotyp med länk till er hemsida på ntrk.org 
 • Möjlighet att ställa ut sina reklamskyltar med företagslogga på tävlingsplatsen/presentera annat informationsmaterial.
 • Det finns ett alternativ utan vinnartäcke, då är kostnad 3000kr/klass

 

 • Sponsorhinder (kostnad, enligt offert)

  Nytt tävlingshinder till ridskolans hinderpark 


   

Hemsida (500kr/år)

 • Er logotyp med länk till er hemsida på ntrk.org

Mellanrum

Varför sponsra Nyby Torshälla Ridklubb?


Nyby Torshälla Ridklubb (NTRK) är en ideell förening och en väletablerad ridklubb som funnits sedan 1976. Ridklubben har cirka 400 medlemmar och vi bedriver vår verksamhet i utkanten av Torshälla, Eskilstuna kommun.

Vi har ridverksamhet för barn, ungdomar och vuxna ryttare, där majoriteten är flickor. Grupper finns för alla, från nybörjare till tävlingsgrupper. Vi har totalt cirka 350 uppsittningar per vecka. Våra engagerade och högutbildade ridlärare utbildar eleverna på våra välutbildade lektionshästar. Genom att sponsra NTRK:s verksamhet bidrar ni till att många barn och ungdomar i Eskilstuna kommun ges möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning. Vid NTRK ges ridskoleeleverna möjlighet att kunna tävla inom ridsporten utan att behöva äga en egen häst och ha tillgång till egen hästtransport. Eleverna tävlar med lektionshästar och lånar ridskolans hästsläp för tävling utanför ridskolan.

I den avsuttna verksamheten erbjuder vi även möjlighet för ungdomar att utvecklas som ledare via ledarskapskurser i egen och Svenska Ridsportförbundets regi. Dessa ledare är i sin tur stora förebilder för våra yngre medlemmar.

Ideella insatser knyts samman via styrelse, personal och utsedd Medlemskoordinator. De ideella insatserna är nödvändiga och skapar också stor trivsel i föreningen.

Vår vision är att vara en framgångsrik förebild som ridklubb. Detta når vi genom vår verksamhetsidé där kvalitet, samarbete, högt säkerhetstänk och framåtanda går som en röd tråd genom hela verksamheten (idrottsministerns besök hos oss i maj 2023 är en fjäder i hatten och ett kvitto på vår framgångsrika verksamhet).

NTRK tar ett stort socialt ansvar för kommunens invånare genom att vi bland annat erbjuder praktikplatser och genomför psykosociala projekt såsom ”må bra med häst”. NTRK försöker bredda intresset för ridsporten. Genom vår prova på-verksamhet under skollov erbjuds, via Eskilstuna kommuns lovsatsningar, möjlighet att gratis prova på ridning. Genom denna satsning når NTRK ut även till grupper av barn och ungdomar som aldrig tidigare kommit i kontakt med ridsporten.

NTRK är en förening på frammarsch. Under år 2022 ökade vi antal ridande med hela 20 procent. Det är vi otroligt stolta över, men vi vill också mer. NTRK arbetar strategiskt med att utveckla anläggningen för att kunna möta dagens, men även morgondagens, behov och förväntningar på djurskydd och arbetsmiljö. Våra medlemmars välbefinnande under vistelsen hos oss är alltid i fokus. NTRK ska vara synonymt med kvalitet.

Sponsorpolicy

(antagen av styrelsen 2024-01-31)

Inledning

Nyby Torshälla Ridklubb (NRTK) vision är att vara en framgångsrik förebild som ridklubb. Detta når vi genom vår verksamhetsidé där kvalitet, samarbete, högt säkerhetstänk och framåtanda går som en röd tråd genom hela vår verksamhet.

En viktig, och nödvändig förutsättning, för att kunna bedriva vår verksamhet är stödet från våra sponsorer. Våra samarbeten ska främja föreningsverksamheten. Vår strävan är att ha ett långsiktigt samarbete med våra sponsorer. Det är viktigt att våra samarbetspartners uppfattas positivt och att de delar våra värderingar och att de själva står för goda värderingar. NTRK är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Sponsringen syftar till att uppnå värden eller fördelar för berörda parter. Exempel på sådant som utgör värde är ökad kännedom om företaget och dess erbjudanden, kommersiella fördelar, stärkta befintliga kundrelationer och etablerandet av nya sådana, ökat attraktionsvärde för dem som arbetsgivare. Sponsringen ska leda till att företaget uppfattas positivt och därmed stärks på marknaden. Genom exponering når sponsorn ut till kunder, viktiga beslutsfattare samt till befintliga och potentiella medarbetare.

NTRK söker samarbetspartners som vill bidra till att vi kan bedriva och utveckla vår verksamhet.

Riktlinjer

1. All sponsring ska vara laglig, etisk och överensstämma med NTRK:s värdegrund och principer.

2. Alla samarbeten ska baseras på avtalsenliga förpliktelser med tydliga villkor för att definiera förväntningar på alla aspekter av sponsringsavtalet så som rättigheter, gränser och skyldigheter, inklusive detaljer om exklusivitet.

3. Sponsorns budskap får inte under några som helst omständigheter utformas så att det kan uppfattas som rasistiskt, hotande eller på annat sätt kränkande.

4. Produkter som är olämpliga för barn eller unga och/eller i idrottssammanhang får inte marknadsföras i NTRK:s kanaler.

5. Sponsorn ska respektera NTRK:s självbestämmande vid förvaltningen av NTRK:s egna verksamhet och egendom.

6. NTRK samarbetar inte med företag eller organisationer med verksamhetsområden inom alkohol, tobak, vapen, politiska partier, casinoverksamhet eller pornografi. NTRK samarbetar inte heller med företag eller

organisationer vars verksamhet kan uppfattas som stötande eller oetisk. NTRK tar inte emot bidrag från politiska partier eller andra med klart partipolitiska syften.

Mellanrum

Våra sponsorer

  webone  

  logo-eem  

  kfast_logo_horisontell_rgb  

  granngarden  

  ele_logo  

  stromsholmssadelmakeri-logo-original-shorter-text_dup6z4531  

  250x120  

  Agria  

  atvracing_gra  

  pihls_logo_color1  

  real_gra  

  20170516-lina-b-loggo  

  hooks  

  nordea_logo_180x40  

          Basic logo_ Horizontal Blue Outokumpo  

  leasepro_logo  

      sparbanskstiftelsen  

 


    Möllerbil    Möllerbil2