Mellanrum

Ridskolan

NTRKs ridskola erbjuder verksamhet för alla barn och ungdomar oavsett  utbildningsnivå. Våra halvtimmesgrupper passar de rena nybörjarna och de yngsta eleverna medan de ryttare som vill ha lite mer utmaning i sin ridning återfinns i våra tävlingsgrupper. NTRK skapar möjligheter för sina ryttare att utvecklas och att ha kul på hästryggen.

Kvalitetsmärkt ridskola
NTRK var den första ridskolan i Södermanland som blev kvalitetsmärkt av Svenska Ridsportförbundet.
Kvalitetsmärkningen innebär att vissa krav enligt SvRF uppfylls. För anläggning avser det att hästarna sköts på ett sätt som följer SvRFs hästhållningspolicy beträffande foder, uppstallning etc. För ridskola avser kvalitetsmärkningen främst att lektionsverksamheten bedrivs av utbildad personal.  Kvalitetsmärkningen innebär också att SvRF vart tredje år kontrollerar att uppsatta krav följs.
 
Lektionsverksamheten
Den som rider på ridskolan för ridlärare rider säkert. NTRKs ridlärare är diplomerade. Flera av dem är inte bara ridlärare utan tävlar även på egna hästar som finns uppstallade på anläggningen. De verkar som goda föredömen och inspirerar våra unga ryttare.
Som elev på NTRK får du både praktisk och teoretisk utbildning. Två lektionstillfällen per termin används till så kallad ”avsutten” undervisning.
När lektionsverksamheten pågår finns våra stallvärdinnor i stallet för att visa elever och föräldrar tillrätta. Vid behov hjälper de till med iordningställande av ponnyer/hästar samt ser till att våra elever får aktuell information om planerade aktiviteter.

Tävlingsinriktad ridskola

NTRK har en väl utvecklad tävlingsverksamhet med syfte att ge barn och ungdomar möjlighet att tävla både internt och externt utan att själva behöva köpa en egen ponny/häst.
Därför har ridskolan tävlingsgrupper, där de ungdomar som vill satsa lite mer på sin sport erbjuds tävlingsförberedande träning. Ett första steg är de interna klubbtävlingar som anordnas på hemmaplan. Därefter finns möjlighet att hyra ridskolans ponnyer/hästar för att tävla externt.
Ridskolans olika projekt
Ridskolan har ett gott samarbete med närliggande skolor och erbjuder bland annat Elevens val. REALs (Hästgymnasium) gymnasierelever utbildas på anläggningen och även förskolor besöker ridskolan. NTRK tillhandahåller även ridning för barn med funktionshinder.

Prova på ridning
För de barn och ungdomar som är nyfikna på ridning erbjuder ridskolan Prova på ridning. Det innebär att man kan pröva lektionsridning med stöd av stallvärdinnor och en välutbildad ridlärare.  Perfekt för dig som aldrig har ridit, som funderar på att börja rida eller som helt enkelt bara vill prova på (vi tar emot elever från 4 år).
 
Öppet sju dagar i veckan
Nyby Torshälla Ridklubb har öppet sju dagar i veckan. På ridskolan har du inte bara möjlighet att lära dig att rida utan du lär dig hur en häst fungerar och hur du ska bete dig för att få en säker samvaro med hästar. Och framförallt kan du träffa många kompisar som delar samma intresse som du.
Välkommen till ridskolan!